محصولات تولیدی شرکت بصیر از پنیر بسته بندی 300  و 400 گرمی ، حلب های 3 و 5  کیلویی، ربع حلب ، نیم حلب ، 14،13 و 16  کیلویی و انواع پنیر پیتزا ( مخصوص ، ممتاز و ...) مناسب با طعم و  ذائقه ایرانیان عزیز می باشد. خاطر نشان گردد درتمامی فرآیندهای تولیدی نگرش زیست محیطی وجود داشته و با توجه به در نظر گرفتن سلامت مصرف کننده این فرآیندها انجام می شوند. ضمنا برخی محصولات این شرکت با نام تجاری، دادا به بازار عرضه می گردد.

ادامه مطلب...

 محصولات تولیدی شرکت بصیر از پنیر بسته بندی 300  و 400 گرمی ، حلب های 3 و 5  کیلویی، ربع حلب ، نیم حلب ، 14،13 و 16  کیلویی و انواع پنیر پیتزا ( مخصوص ، ممتاز و ...) مناسب با طعم و  ذائقه ایرانیان عزیز می باشد. خاطر نشان گردد درتمامی فرآیندهای تولیدی نگرش زیست محیطی وجود داشته و با توجه به در نظر گرفتن سلامت مصرف کننده این فرآیندها انجام می شوند.  ضمنا برخی محصولات این شرکت با نام تجاری، دادا به بازار عرضه می گردد.

ادامه مطلب...

محصولات تولیدی شرکت بصیر از پنیر بسته بندی 300  و 400 گرمی ، حلب های 3 و 5  کیلویی، ربع حلب ، نیم حلب ، 14،13 و 16  کیلویی و انواع پنیر پیتزا ( مخصوص ، ممتاز و ...) مناسب با طعم و  ذائقه ایرانیان عزیز می باشد. خاطر نشان گردد درتمامی فرآیندهای تولیدی نگرش زیست محیطی وجود داشته و با توجه به در نظر گرفتن سلامت مصرف کننده این فرآیندها انجام می شوند.  ضمنا برخی محصولات این شرکت با نام تجاری، دادا به بازار عرضه می گردد.

ادامه مطلب...

 محصولات تولیدی شرکت بصیر از پنیر بسته بندی 300  و 400 گرمی ، حلب های 3 و 5  کیلویی، ربع حلب ، نیم حلب ، 14،13 و 16  کیلویی و انواع پنیر پیتزا ( مخصوص ، ممتاز و ...) مناسب با طعم و  ذائقه ایرانیان عزیز می باشد. خاطر نشان گردد درتمامی فرآیندهای تولیدی نگرش زیست محیطی وجود داشته و با توجه به در نظر گرفتن سلامت مصرف کننده این فرآیندها انجام می شوند.  ضمنا برخی محصولات این شرکت با نام تجاری، دادا به بازار عرضه می گردد.

ادامه مطلب...