محصولات تولیدی شرکت بصیر از پنیر بسته بندی 300  و 400 گرمی ، حلب های 3 و 5  کیلویی، ربع حلب ، نیم حلب ، 14،13 و 16  کیلویی و انواع پنیر پیتزا ( مخصوص ، ممتاز و ...) مناسب با طعم و  ذائقه ایرانیان عزیز می باشد. خاطر نشان گردد درتمامی فرآیندهای تولیدی نگرش زیست محیطی وجود داشته و با توجه به در نظر گرفتن سلامت مصرف کننده این فرآیندها انجام می شوند.  ضمنا برخی محصولات این شرکت با نام تجاری، دادا به بازار عرضه می گردد.

 

پنیر حلب سبز 6 کیلویی UF بصیر سبز رنگ

پنیر حلب سبز 6 کیلویی UF بصیر سبز رنگ

پنیر حلب UF بصیر 14 کیلویی قرمز رنگ

پنیر حلب UF بصیر 14 کیلویی قرمز رنگ

پنیر حلب UF بصیر 13 کیلویی آبی رنگ

پنیر حلب UF بصیر 13 کیلویی آبی رنگ

پنیر حلب یواف دادا 14 کیلویی

پنیر حلب یواف دادا 14 کیلویی

پنیر حلب یواف دادا 13 کیلویی

پنیر حلب یواف دادا 13 کیلویی

پنیر ربع حلب UF بصیر 4 کیلویی

پنیر ربع حلب UF بصیر 4 کیلویی

پنیر حلب 5 کیلویی UF بصیر

پنیر حلب 5 کیلویی UF بصیر

پنیر نیم حلب UF بصیر 7 کیلویی

پنیر نیم حلب UF بصیر 7 کیلویی

پنیر حلب 3 کیلویی UF بصیر

پنیر حلب 3 کیلویی UF بصیر

پنیر حلب سنتی زرد 14 کیلویی بصیر

پنیر حلب سنتی زرد 14 کیلویی بصیر

پنیر حلب سنتی زرد بصیر وزن 11

پنیر حلب سنتی زرد بصیر وزن 11